İndeks
 Ana Sayfa
 Editör'ün Notu
 Temel Bilgiler
 Akıllı Moleküller
 Genlerin Dünyası
 Hücre
 Deniz Biyolojisi
 Bitkilerin Dilinden
 Vahşi Çiçekler
 Mikrobiyoloji
 Virüsler
 Biyokimya-I
 Biyokimya-II
 Ekoloji
 İlginç Canlılar
 Kainatın Dengeleri
 Sözlük
 Sözlük (Geniş Kapsamlı - ENG)
 Duvar Kağıtları
 Faydalı Linkler
 E-Posta
Evrime Dair
 Önsöz
 İlkel Çorbada Neler Var?
 Fosillerin Görüşleri
 Evrimin Mutasyon Çıkmazı-1
 Evrimin Mutasyon Çıkmazı-2
 Evrimin Mutasyon Çıkmazı-3
 Kompleks Sistemler-1
 Kompleks Sistemler-2
 Bir Yanılgı Olarak Evrim-1
 Bir Yanılgı Olarak Evrim-2
 Sonuç
Kuantum Dünyası
 Kuantum Fiziği ve Determinizm-1
 Kuantum Fiziği ve Determinizm-2
 Kuantum Fiziği ve Determinizm-3
 Kuantum Fiziği ve Determinizm-4
 Kuantum Fiziği ve Determinizm-5
 Geçmişten Günümüze Kuantum-1
 Geçmişten Günümüze Kuantum-2

İstanbul

Site Grafikleri
1024 x 768 Ekran Çözünürlüğünde En İyi Şekilde Görünür.

EDİTÖRDEN...
    Sevgili ziyaretçiler, öğrenciler;

  Giriş bölümünde belirttiğimiz gibi sitenin hazırlanmasındaki temel amaç insanlarımıza hem biyoloji, kuantum fiziği ve astronomi hakkında eğitici bilgiler vermek hem de doğadaki kusursuz yaratılış sanatlarını etkileyici resim ve yazılarla ortaya koymaktır.

  

 Görmekteyiz ki doğada yaratılan her canlının kendine göre muhteşem bir dünyası vardır. En küçük mikroorganizmalardan en büyük canlı organizmalara kadar her biri ayrı birer tasarım harikası yapılara sahiptir. Fakat günümüzde iletişim ve eğlence araçlarının insanlığı çepeçevre kuşatması sebebiyledir ki çoğu kimse en yakın çevrelerinde dahi gezinen bu mükemmel canlılara pek dikkat etmezler. Yüksek teknolojinin yakınından geçmeye tenezzül dahi edemeyeceği muhteşem biyolojik sistemlere sahip canlılardır bunlar.

  Örneğin elinize konan bir uğur böceğini düşünelim. Böceği şöylece süzersiniz, bir süre dolanır elinizde, ardından kanatlarını tasarım harikası koruyucu kalkanların altından çıkararak saniyede 300 defa çırpar ve kaybolur gökyüzünde. Elinize konan bu böcek size oldukça sıradan gelmektedir. Halbu ki böceği biraz daha yakından incelediğiniz zaman sahip olduğu o mükemmel anatomik dizaynı, çok yüksek bir teknolojik mekanizmayla donatılmış kanatları bile insanı şaşkınlık ve hayranlık içerisinde bırakmaya yetecektir.

 Her biri ayrı bir tasarım harikası yaratıklara verilecek örnekler sayısızdır elbette. Sitenin kurulmasında ki temel amaç aslında bu noktada yatmaktadır; “Canlılardaki mucizevi biyolojik sistemlerin temelini bilen insanlar ile konuya ilgisiz kalan ve bu yüzden canlılardaki kusursuz tasarımların farkında olmayan insanlar ile arada bir köprü kurmak ve doğanın ne derece hassas dengeler üzerine kurulmuş olduğunu göstermektir.”

  İnsan, hayatı boyunca uzun bir eğitim sürecinden geçer, bu süreç içerisinde hayatına tatbik edebileceği ve edemeyeceği bilgilerle yoğrulur. Bilgi, insanı yüksek mertebelere ulaştırması cihetiyle kutsaldır, ancak bilginin öğrenildikten sonra kullanılmaması, diğer bir deyişle bilgiyi elde etme fırsatını bulamamış insanlarla paylaşılmaması halinde eğitim süreci boyunca bilgi edinmenin kişinin kendisi dışında başkasına bir faydası dokunamayacaktır. Elbette ki teknik bilgiler konulara vakıf olmayan insanlarla paylaşılmasa dahi genel olarak teknoloji vasıtasıyla insanlığa faydalı olacaktır. Ancak insanlık salt biyolojik makinelerden oluşan ve bilimsel bilgiyi sadece “pragmatik” (yararcı) açıdan kullanacak bir varlık değildir. Bilginin aynı zamanda insanın kendisine manevi bir ilaç hükmünde olması gerekir. Yani insanı hakikate götürmeli, gerçekleri göstermeli ve bu yönüyle de manevi bir araç olmalıdır.

  Bilgiyi bu yönüyle idrak edebilmek, kainatı şuursuz bir makine olarak ele alan salt pozitif bilimlerin gerçekleştirebileceği bir iş değildir. O halde teknik bilgi her ne kadar konusunda uzman olan kişileri ilgilendiriyor olsa da, insanlığa yaratılış hakikatini göstermesi amacıylada avama, halkın düzeyine indirilmeli ve onlara tabiatın hassas dengeler üzerinde kurulu olduğu gerçeğini göstermelidir. Bilgi ancak bu yüksek gayeyi amaç edindiğinde kutsal olabilir.

  Bir insan beş ayrı yabancı dil bilebilir, bir kütüphane dolusu kitabı okumuş olabilir, iki veyahut üç fakülteden mezun olmuş olabilir, ancak edinilen bilgileri topluma anlayabilecekleri bir dilden aktaramadığı müddetçe bilgi birikiminin de bir anlamı kalmayacaktır. İnsanlar arasında bilgi köprüsü kurmanın yegane yolu edinilen akademik bilgilerin özüne inmeden; detaylarına kadar girmeden o bilginin arkasında yatan hakikatleri kalıcı bir etki yaratacak şekilde insanlara aktarmaktır.

  Dolayısıyla biyoloji konularını ele alırken akademik bilgileri hem konuya vakıf hem de konuya uzak olan ziyaretçilerin yararlanabileceği düzeye indirmeye çalıştım.

  Yediden yetmişe tüm ziyaretçilerimizin sitede faydalı zamanlar geçirmesini temenni ederim.

 


 

Ana Sayfa | Editör'ün Notu | Sözlük | Duvar Kağıtları | Linkler

 

instagram.com/ahmet.eksik

biyolojidunyasi@hotmail.com